Na čo nezabudnúť pred predajom rodinného domu?

Ako geodetka pracujúca v realitách sa budem zaoberať problémami, ktoré môžu nastať pri predaji rodinného domu s priľahlými pozemkami.

Pred predajom rodinného domu odporúčam skontrolovať zápisy v príslušnom katastrálnom odbore, či reálny stav zodpovedá evidencii katastra, myslím tým hlavne zápisy stavieb.

Najjednoduchšie to skontrolujete porovnaním katastrálnej mapy so skutočným stavom. 

Sú všetky stavby v katastrálnej mape zakreslené? Je to dôležité hlavne v prípade, ak si kupujúci na kúpu danej nehnuteľnosti bude brať úver. Podkladom pre banku je Znalecký posudok. Znalec príde na danú nehnuteľnosť a zamietne vypracovať znalecký posudok, ak skutočný stav v teréne nebude zodpovedať so zápismi v katastri nehnuteľností. Celý proces predaja nehnuteľnosti sa podstatne predĺži.

Predmetom evidovania v katastri nehnuteľností sú stavby spojené so zemou pevným základom. To môže byť okrem rodinného domu napríklad garáž, hospodárska budova, ale aj bazén.

Z ustanovenia § 46 ods.2 Katastrálneho zákona je zrejmé, že týmito stavbami sú:

– stavby s prideleným súpisným číslom,

– stavby s kolaudačným rozhodnutím, ak sa im súpisné číslo neprideľuje – napr. bazén,

– stavby je povinnosť ohlasovať, ak na ich užívanie nie je potrebné povolenie stavebného úradu – tzv. drobné stavby do 25m2.

K zápisu všetkých stavieb je nutné dať vypracovať Geometrický plán na zameranie stavby. V prípade ak sa na pozemku nachádzajú staré stavby postavené, skolaudované a dané do užívania pred 01.10. 1976,  zápis do katastra sa vykoná na základe oznámenia obce.

U zaniknutých stavieb sa k výmazu z katastra nehnuteľností predloží potvrdenie obce o tom, že stavba bola odstránená alebo neexistuje. Ak ide o stavby s prideleným súpisným číslom aj rozhodnutie o zrušení súpisného čísla.

Ak si potrebujete overiť aktuálnosť zápisov svojej nehnuteľnosti v katastri, rada Vám poradím. 

Celý môj profesný život sa točí okolo nehnuteľností. Rozumiem danej problematike, lebo okrem štandardných geodetických prác som vykonávala aj inžiniersku činnosť, t.j. vybavenie stavebného povolenia a kolaudácie stavieb. Pre developerov som hľadala a sceľovala pozemky, čo zahŕňalo stretnutie s vlastníkmi, vyrokovanie ceny, vybavenie dedičstva alebo prededenie novoobjaveného majetku, až po úspešné prevody vlastníckeho práva na kupujúceho. Viac o mne sa dozviete tu >> https://www.remax-samorin.sk/o-nas/valeria-vicenova/
 • Kategórie
 • Facebook stránka
 • RE/MAX Attractive Plus

  Sme špičková realitná spoločnosť špecializujúca sa na poradenstvo, predaj, kúpu a prenájom nehnuteľností v Šamoríne a v okolí, od Bratislavy až po Komárno. Náš tím sa skladá z profesionálov, vďaka ktorým sme pre vás ideálnym partnerom pre úspešné zobchodovanie vašej nehnuteľnosti.

   

  Adresa:
  RE/MAX Attractive Plus
  Gazdovský rad 28
  931 01 Šamorín

  Hodiny:
  Pondelok až piatok, 9:00 – 17:00