Ildikó Bagalová

Majiteľka kancelárie

+421 905 240 632
ildiko.bagalova@re-max.sk

Motto:
„Ak chcete, aby si vás ľudia vážili, musíte si predovšetkým vážiť vy ich a jednoznačne im to dať najavo – kľúčom je pokora a empatia. Arogancia lídrom nepristane.“
Tatiana Ondrejková, CEO Pelikán Group