Ing. Valéria Vícenová

Partnerka predaja

+421 905 467 930
valeria.vicenova@re-max.sk

Celý môj profesný život sa točí okolo nehnuteľností. Rozumiem danej problematike, lebo okrem štandardných geodetických prác som vykonávala aj inžiniersku činnosť, t.j. vybavenie stavebného povolenia a kolaudácie stavieb.

Pre developerov som hľadala a sceľovala pozemky, čo zahŕňalo stretnutie s vlastníkmi, vyrokovanie ceny, vybavenie dedičstva alebo prededenie novoobjaveného majetku, až po úspešné prevody vlastníckeho práva na kupujúceho.
Rozumiem tvorbe máp, čo niekedy nie je jednoduché, nakoľko na Slovensku prebehlo množstvo mapovaní. Mojou pracovnou náplňou bola práca s ľuďmi a nehnuteľnosťami.

Tieto skúsenosti zaručujú kvalitný a zodpovedný prístup ku klientom. S klientmi jednám vždy vecne a na rovinu. Vysvetlím im možnosti a snažím sa ich usmerniť pri predaji nehnuteľnosti.