Nezabudnite si podať daňové priznanie – Daň z nehnuteľnosti

Danove priznanie

V súvislosti s nehnuteľnosťami rozlišujeme dve dane:

 1. daň z nehnuteľnosti – daňové priznanie sa podáva zväčša do konca januára za daný rok
 2. daň z príjmu – z predaja nehnuteľnosti alebo z prenájmu nehnuteľnosti – daňové priznanie sa podáva do konca marca nasledujúceho roka ako bežné daňové priznanie z príjmu. 

Dnes sa pozrieme na prvú z nich.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI

Čo je daň z nehnuteľnosti?

Daň z nehnuteľnosti je miestnou daňou, platí sa obci alebo mestu, na ktorého území sa nehnuteľnosť nachádza. Daňové priznanie sa podáva na tom istom tlačive, ako sa podáva aj daň za psa, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje. Tlačivo si môžete stiahnuť tu: >>tlacivo. Poučenie, ako tlačivo vyplniť, nájdete tu: >>poučenie.

Do konca januára je potrebné len podať daňové priznanie, samotná daň sa platí až potom, ako vám obec doručí rozhodnutie o vyrúbenej dani. Daň z nehnuteľnosti (koľko máte platiť) vypočíta správca dane, teda obec alebo mesto na základe informácií, ktoré ste uviedli v daňovom priznaní (ako napr. rozloha pozemku, počet podlaží, veľkosť bytu,…)

Kto každý musí podať daňové priznanie?

 • každý, kto sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti (napr. ak ste nehnuteľnosť kúpili), 
 • každý, komu zaniklo vlastníctvo, nájom, správa alebo užívanie nehnuteľnosti (napr. ak ste nehnuteľnosť predali),
 • každý, u koho nehnuteľnosti došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru (napr. ak na váš pozemok bolo vydané stavebné povolenie).

Aký je rozhodujúci dátum, za aké obdobie sa podáva daň z nehnuteľnosti?

 • ak nastala zmena zapísaná v katastri (zmena vlastníka, nájomcu, správcu či užívateľa nehnuteľnosti) v období medzi 2.1.2021 a 31.12.2021,
 • rozhodujúci je dátum 1.1.2022 (ak ste kúpili nehnuteľnosť v decembri 2021, ale ešte 1.1.2022 ste v katastri neboli zapísaný ako vlastník tejto nehnuteľnosti, daňové priznanie budete podávať až v januári 2023).

Ktorých nehnuteľností sa to týka?

 • pozemkov (II. oddiel daňového priznania) – stavebné pozemky, záhrady, orná pôda, trvalé trávnaté porasty, lesy, vinice
 • stavieb (III. oddiel daňového priznania) – dom, garáž, chata, altánok, letná kuchyňa, chliev, prístrešok,…
 • bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (IV. oddiel daňového priznania) – byt, pivnica, sklad, garážové státie v bytovom dome,…

Aké druhy daňových priznaní rozoznávame (ktoré vyznačiť na daňovom priznaní)?

 • priznanie – ak podávate daňové priznanie správcovi dane prvýkrát,
 • čiastkové priznanie – ak ste sa stali vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo ak prišlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru,
 • čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti – ak vaše vlastníctvo zaniklo (predali ste nehnuteľnosť) alebo zanikla správa, nájom, užívanie nehnuteľnosti,
 • opravné priznanie – ak ste daňové priznanie už podali a chcete urobiť jeho opravu v lehote podania riadneho priznania,
 • dodatočné priznanie – ak podávate daňové priznanie po lehote podania.

Dokedy je potrebné podať daňové priznanie?

Daňové priznanie na daň z nehnuteľnosti sa podáva vždy do konca januára. Tento rok to bude pondelok 31. januára 2022.

Aké sú špecifické prípady ohľadom podania daňového priznania?

 • dedenie – ak ste nehnuteľnosť zdedili, daňová povinnosť nastáva prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného dedičského rozhodnutia. Daňové priznanie sa podáva do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
 • dražba – ak ste nehnuteľnosť nadobudli dražbou – daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Zánik vlastníckych práv vydražením nastáva posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti.

Potrebujete sa poradiť, či pomôcť s podaním daňového priznania?

Obráťte sa na nás, radi Vám poradíme, ako na to.

Som architektka v realitách a certifikovaná realitná maklérka podľa normy ISO 17024. Verím, že pre každú nehnuteľnosť existuje ten správny majiteľ a pre každého človeka tá správna nehnuteľnosť.
 • Kategórie
 • Facebook stránka
 • RE/MAX Attractive Plus

  Sme špičková realitná spoločnosť špecializujúca sa na poradenstvo, predaj, kúpu a prenájom nehnuteľností v Šamoríne a v okolí, od Bratislavy až po Komárno. Náš tím sa skladá z profesionálov, vďaka ktorým sme pre vás ideálnym partnerom pre úspešné zobchodovanie vašej nehnuteľnosti.

   

  Adresa:
  RE/MAX Attractive Plus
  Gazdovský rad 28
  931 01 Šamorín

  Hodiny:
  Pondelok až piatok, 9:00 – 17:00