Daň z predaja nehnuteľnosti

Predali ste alebo ste zdedili nehnuteľnosť (dom, byt, pozemok) a chcete ju predať? POZOR na nevedomosť.

V prípade, že ste predali na základe uzatvorenej kúpno-predajnej zmluvy akúkoľvek nehnuteľnosť, tak takýto príjem sa považuje za príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti a môže Vám vzniknúť povinnosť podať daňové priznanie za tento príjem.

Priznanie príjmu z prevodu vlastníctva nehnuteľností sa Vás netýka v týchto prípadoch:

Vlastníctvo viac ako 5 rokov – nehnuteľnosť ste vlastnili viac ako 5 rokov a nemali ste nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom majetku

Dedičstvo v priamom rade – nehnuteľnosť ste zdedili po svojom priamom predkovi alebo potomkovi (napr. rodičoch, starých rodičoch a pod.) a dohromady ste vlastnili nehnuteľnosť aspoň 5 rokov

Darovanie nehnuteľnosti – nehnuteľnosť ste darovali a nedosiahli ste žiadny príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti

Vyradenie z obchodného majetku – nehnuteľnosť bola zaradená v obchodnom majetku, ale od jej vyradenia už uplynulo viac ako 5 rokov

Dokedy a kde podať daňové priznanie?

Daňové priznanie k dani z príjmov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie máte povinnosť podať do 31.3. a v tejto lehote ste ju aj povinní uhradiť.

Daňové priznanie sa podáva na miestnom príslušnom daňovom úrade.

Ako si znížiť daň z predaja nehnuteľnosti?

Ak nie je možné s predajom počkať do doby 5 rokov od nadobudnutia, tu je niekoľko možností, ako znížiť základ dane a ušetriť:

– uplatniť do výdavkov nákupnú, t.j. vstupnú cenu nehnuteľnosti

 • pri predaji kúpenej nehnuteľnosti je výdavkom zaplatená kúpna cena
 • pri predaji zdedenej nehnuteľnosti je výdavkom cena zistená v čase nadobudnutia (znalecký posudok, rozhodnutie o dedičstve)
 • pri predaji darovanej nehnuteľnosti sa prihliada na skutočnosť, či by bol príjem z predaja v čase darovania oslobodený od dane z príjmu alebo nie:
  • za predpokladu, že tento príjem bol oslobodený od dane z príjmu, je výdavkom cena zistená v čase darovania (znalecký posudok)
  • ak by príjem nebol oslobodený od dane z príjmu je výdavkom obstarávacia cena, za ktorú darca túto nehnuteľnosť nadobudol
 • pri predaji nehnuteľnosti si môžete uplatniť preukázateľné výdavky na technické zhodnotenie, resp. údržbu nehnuteľnosti
 • pri predaji nehnuteľnosti si môžete uplatniť výdavky súvisiace s jej nadobudnutím (právne služby, poradenstvo, znalecký posudok, odmena sprostredkovateľovi predaja)
 • pri predaji nehnuteľnosti, ktorú ste postavili vo vlastnej réžii, resp. dodávateľsky, si môžete uplatniť len priame výdavky na jej výstavbu a výdavky na predaj (faktúry od zhotoviteľa, zmluvu o dielo, úrok z hypotekárneho úveru, poplatky za znalecký posudok, poplatky za spracovanie kúpnej zmluvy, sprostredkovateľský poplatok a iné)
 • podľa § 8 ods. 12 zákona o dani z príjmov sa za výdavky považujú aj povinné platené poistné z týchto príjmov
 • pri predaji nehnuteľnosti, ktorú ste kúpili na hypotekárny úver, do výdavkov je možné uplatniť:
  • zaplatené úroky z úveru voči banke, resp. sporiteľni
  • výdavky spojené s ukončením úverovej zmluvy, vedením účtu a pod.

Ak Vám vznikla povinnosť zdaniť príjem, netreba zabúdať, že okrem dane zo zisku z predaja musíte odviesť aj 14% poistné do zdravotnej poisťovne.

 • Rozhodujúcim pri určení výšky poistného je vymeriavací základ (to, z čoho sa platí poistné), ktorý sa rovná výške základu dane z príjmu fyzickej osoby dosiahnutý v rozhodujúcom období.
 • Z vymeriavacieho základu sa platí poistné vo výške 14%. V prípade ak je platiteľom poistného osoba so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je polovičná a teda vo výške 7% z vymeriavacieho základu.

Potrebujete sa poradiť?

Pokojne mi napíšte, či zavolajte.

Kristína Lichnerová

0907 733 907

Predtým, ako som sa stala realitnou maklérkou, som bola účtovníčkou. Mám rada prácu s ľuďmi. Táto profesia  je pre mňa veľkou výzvou, nakoľko sa môžem podieľať na výbere tej správnej nehnuteľnosti, ktorá bude znamenať domov ako pre rodiny, tak aj pre jednotlivcov.
 • Kategórie
 • Facebook stránka
 • RE/MAX Attractive Plus

  Sme špičková realitná spoločnosť špecializujúca sa na poradenstvo, predaj, kúpu a prenájom nehnuteľností v Šamoríne a v okolí, od Bratislavy až po Komárno. Náš tím sa skladá z profesionálov, vďaka ktorým sme pre vás ideálnym partnerom pre úspešné zobchodovanie vašej nehnuteľnosti.

   

  Adresa:
  RE/MAX Attractive Plus
  Gazdovský rad 28
  931 01 Šamorín

  Hodiny:
  Pondelok až piatok, 9:00 – 17:00